Fyens Væddeløbsbane

Mobile navigation

Nyt fra Fyens Væddeløbsbane, juli-medio november

Indgangsparti FV 7 2013 Web
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
19. november 2021 13:10

Fyens Væddeløbsbanes bestyrelse og direktør gør status på udvalgte arbejds- og fokusområder i perioden juli-medio november 2021.

Der sker rigtigt mange spændende ting på Fyens Væddeløbsbane. En ambitiøs strategi sætter barren højt, og der løbes stærkt for at sikre fundamentet for den fremtidige udvikling af såvel den sportslige som den kommercielle del. Glædeligvis kan vi allerede se resultaterne af de tiltag, der er berørt i tidligere nyhedsbreve. Vi har virkelig fået fat i publikum efter samfundets genåbning. Endda i sådan en grad, at vi skal bruge vinterpausen til at kigge ind i en optimering af vores facilitets-udnyttelse.

 

Faciliteter

Projekt moderne stalde

I midten af september fik vi den glædelige nyhed, at Odense Kommune har en kommunal medfinansiering af ’Projekt moderne stalde’ på 4,5 mio. kr. med på Budget 2022. En blåstempling af Fyens Væddeløbsbane som sport- og kulturinstitution, som vi alle sammen kan være virkelig stolte af. Der er fra banens side lagt enormt mange kræfter i projektarbejdet og den relationsdannelse, der gør, at vi indenfor en overskuelig fremtid kan tilbyde de aktive de forhold, som de fortjener.

Vi har netop haft det første møde med Odense Kommune omkring den videre proces. Fyens Væddeløbsbane gik ind til mødet med en agenda om at få afklaret såvel en bygherre- som en momsproblematik – og herunder håndtering af eventuelle coronarelaterede budgetoverskridelser, reglerne for overholdelse af udbudsloven (som en følge af den kommunale medfinansiering) samt en mulig understøttelse ift. fundraising. Vi havde et rigtigt godt og konstruktivt møde, hvor vi fik afklaret de relevante spørgsmål. I det hele taget bekræftede mødet os i værdien af Odense Kommune som tæt samarbejdspartner.

Fyens Væddeløbsbane bliver bygherre på projektet og kommer til at stå som ejer at de nye bygninger. De 4,5 mio. kr. fra Odense Kommune er den maksimale medfinansiering og det bliver Fyens Væddeløbsbanes opgave, at få projektet til at hænge økonomisk sammen. Med de coronarelaterede prisstigninger betyder det også, at det er nødvendigt at gennemgå hele projektet, inden udbudsmaterialet laves, og der indhentes de tre krævede tilbud.

De næste skridt i processen er i grove træk som følger:

1. Gennemgang af hele projektet som forberedelse til at lave udbudsmateriale

2. Indkaldelse til møde, hvor alle interessenter omkring Fyens Væddeløbsbane kan komme med input til det endelige projekt.

3. Fremstilling af udbudsmateriale

4. Indhentelse af tilbud

5. Gennemgang af tilbud med Odense Kommune ift. det lovmæssige grundlagt for den kommunale medfinansiering

6. Sikring af økonomi i projektet gennem fundraising, ansøgning af sportens udviklingsmidler mv.

7. Byggeproces

Som det fremgår, ligger der et stort arbejde forude, og igangsættelsen af selve byggeprocessen står ikke lige for.

Det helt oplagte spørgsmål… Hvornår står byggeriet færdigt? kan derfor endnu ikke besvares. Det er bestyrelsen samt den daglige ledelse magtpåliggende, at hele processen er gennemsyret af grundighed.

 

Vedligeholdelse af eksisterende staldbygninger

De eksisterende staldbygninger lider under mange års manglende vedligeholdelse. Derfor er der udarbejdet og iværksat en vedligeholdelsesplan i flere faser. Arbejdet er godt i gang.

 

Nyt tag på dele af hovedbygning

Vandgennemtrængning gjorde det påkrævet at lægge nyt tag på den del af hovedbygningen, der ligger over Kielberg Lounge. I samme ombæring blev de ikke hensigtsmæssige indvendige tagrender erstattet af nogle nye udvendige.

 

Nye vinduer i spillehal

Der er bestilt nye vinduer til spillehallen, der skal erstatte de punkterede. Af hensyn til at sikre en økonomisk forsvarlig løsning, har vi måtte afvente banefolkenes færdiggørelse af første fase af vedligeholdelsesplanen for staldterrænet. Der vil være nye vinduer i spillehallen inden vi åbner sæsonen 2022.

 

Sæsonplan 2022

Sæsonplanen for 2022 er offentliggjort og tilgængelig på banens hjemmeside.

Antal løbsdage

Sæsonen 2022 byder på 28 løbsdage, heraf 24 udelukkende med trav, 2 udelukkende med galop samt 2 kombiløbsdage med både trav og galop. På kombiløbsdagene vil travløbene være forbeholdt amatører. Totalt set giver det FVB tre løbsdage mere med trav ift. 2021, mens vi beholder de fire løbsdage med galop.

Sprintermesteren

DTC har efter indstilling fra DH’s Sport & Udvikling glædeligvis imødekommet banens ansøgning om, at Sprintermesteren flyttes til Odense. Vi ser et kæmpe potentiale i storløbet, som vi vil sikre at udnytte fuldt ud.

 

Aktive

John Køhler i Travsportens Hall of Fame

Den fynske trænerlegende John Køhler blev d. 6. aug. indlemmet i Travsportens Hall of Fame ved en ceremoni på Fyens Væddeløbsbane. Der var flotte og velfortjente ord med på vejen fra generalsekretær i DTC, Klaus Storm, samt Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel, der udover meriterende sejre også fremhævede John som et forbillede i forhold til at gøre en forskel for børn og unge.

På Fyens Væddeløbsbane er vi enormt stolte over udnævnelsen og sætter stor pris på det arbejde John har gjort og fortsat gør for Fyens Væddeløbsbane. Både som professionel træner, men også som travskoletræner.

Licenshold

Vi havde i år et stærkt licenshold med hele 12 deltagere. Alle enten har deltaget eller er klar til at deltage i rigtige væddeløb efter både at have bestået en praktisk samt en teoretisk prøve.

Vi ønsker Camilla Borum, Jesper Hein, Stine Malene Mikkelsen, Søren Bender, Jesper Becker Nielsen, Henrik Busch, Kristian Olsen, Peter Snedker, Seppe Van Der Haegen, Oliver Kristoffersen, Mille-Mi Rosenfeldt Simonsen og Sara Berthelsen tillykke.

Nye trænere

Fyens Væddeløbsbane har fået udvidet trænerstaben med yderligere to professionelle travtrænere.

Den tidligere Billund-træner Paw Willumsen flyttede sin licens pr. 1. november og har i skrivende stund 17 heste noteret på sin træningsliste, hvoraf de 13 er opstaldet inde på banen.

Louise V. Mortensens skifte til Fyens Væddeløbsbane sker pr. 1. december. Hun vil drive trænergerningen med udgangspunkt på Stald Bakkegården i Filskov, men vil også få stillet de nødvendige bokse til rådighed på banen til brug for hurtigarbejder og ungheste.

Tidligere på året blev også travtræner Rene Kjær tilknyttet Fyens Væddeløbsbane.

DM-titel til Adam Køhler og Granit II

Alt gik op i en højere enhed, da Fyens Ponytrav- og Galopklub i weekenden d. 7.-8. aug. stod som arrangører af årets DM for Ponyer. Et i forvejen forrygende arrangement blev - set med fynske briller - kun endnu bedre af, at Adam Køhler og Granit II i fællesskab sikrede det første fynske DM-guld i 5 år. Sejren skete i klassen under 100 cm.

 

Diverse

Fællesarrangement

Mere end 50 personer brugte lørdag d. 9. okt. nogle timer på i fællesskab at forskønne Fyens Væddeløbsbane. Et herligt socialt arrangement, hvor der også var tid til masser af hygge og til at nyde lidt godt mad og drikke, der venligt var sponseret af Fyens Væddeløbsforening. En kæmpe tak for opbakningen, der igen viser det gode sammenhold på Fyens Væddeløbsbane.

Hjerterstarter, førstehjælpsstation og sundhedstjek

Medio september kunne vi offentliggøre en samarbejdsaftale med EMS Ambulance, der skal sikre tryghed for ansatte, aktive udøvere, samarbejdspartnere og lokalområdet generelt. Som et led i samarbejdsaftalen indgår hjertestartere, førstehjælpsstationer, udvidede sundhedstjek af banens personale samt tilknyttede trav- og galoptrænere, førstehjælpskurser samt ambulancevagt på en række løbsdage.

Førstehjælpsstationerne er taget i brug – et styk på banens kontor samt et styk opsat på staldterrænet. Den første hjertestarter med varmeskab til udendørs opsættelse er ankommet og klar til at sætte op, mens vi stadig afventer mulige datoer for de første udvidede sundhedstjek. Sundhedstjek forventes gennemført i indeværende år, mens førstehjælpskursus afholdes i 2022.

Du kan læse tidligere nyhedsbreve HER

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder fvb-odense.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere