Direktøren takker af

Direktøren takker af, december 2023

Det er med en stor optimisme på vegne af Fyens Væddeløbsbane, at jeg som afgående direktør forfatter dette sidste nyhedsbrev.

Kommercielt går det nemlig rigtig godt. Pr. 30/9 2023 har banen lavet et resultat før afskrivninger på + kr. 939.500 og efter afskrivninger på + kr. 747.500. Årets resultat tegner til at blive det bedste måske nogensinde samtidig med, at der er investeret midler i facilitetsudvikling og forbedring af baneanlæg. Og økonomi-forecastet tilsiger, at det bliver endnu bedre næste år – for nu slår banens strategi igennem og snebolden er begyndt at rulle.

Nuvel, det er ikke positivt det hele. Sporten er udfordret på aktivsiden og det skal der naturligvis handles på. Men der er fra Dansk Hestevæddeløbs side - og med kulturmidler i ryggen - nu iværksat en række initiativer, der vil parallelt med banernes arbejde vil kunne være med til at løfte sporten.

Kommerciel forretningsudvikling

Forretningsudviklingen er helt afgørende for, at vi kan løfte sporten både kommercielt og sportsligt. Derfor har denne også været det overordnede fokuspunkt i 2023. Vi er nødt til at bygge fundamentet, inden vi bygger huset.

Der er solgt entrébilletter til løbsdage for knap kr. 450.000 i 2023 svarende til en fremgang på 43% i forhold til 2022. Fremgangen skyldes et målrettet arbejde med hele kunderejsen fra tilstedeværelsen igennem markedsføring og organisk indhold på sociale medier til den gode kundeservice, forbedrede faciliteter samt det personlige værtskab på løbsdage kombineret med den digitale opfølgning efter endt besøg.

Til at sikre den fortsatte udvikling ansatte FVB i 2023 e-commerce og eventansvarlig Mads Ulrik Theisen, der har tilført FVB de nye kompetencer og ressourcer, der skal bruges for at tage yderligere skridt i den kommercielle rejse.

Også vores nye forretningsben, møder og konferencer, har fået en fornuftig start. Vi har en stor tro på, at vi med en målrettet indsats kan udbygge dette ben markant over de kommende år, så det kan bidrage til en væsentlig indtægtskilde på linje med forpagtningsafgift fra især vores dygtige restauratørpar, der igennem en fortsat vækst i afholdelse af fester bidrager til den positive udvikling af FVB.

Væddeløbsoplevelser er stadig Fyens Væddeløbsbanes kerneprodukt, men på indtægtssiden er FVB Sponsornetværk banens største forretningsben. Både målt på direkte indtægt, men også på de mange positive afledte effekter, som relationsdannelsen til det fynske erhvervsliv bidrager med. Derfor er det også en stor glæde for FVB, at Jan Arentoft og Jon Tølbøll har forlænget deres aftale om facilitering af erhvervsnetværket, så den nu løber til og med 2029.

Facilitetsudvikling

Såvel kommercielt som sportslig arbejdes der med investering i facilitetsudvikling.

Primo januar 2024 påbegyndes arbejdet med en udskiftning af hele restaurantbygningens facade ud mod løbsovalen. I sammen ombæring udskiftes også et utæt tag, ligesom der kommer ny beklædning på hele bygningens stern og udhæng. Restaurantbygningen får et oplevelsesmæssigt- og energibesparende løft, som vi kommer til at have stor glæde af i årene fremover. Det samlede projekt kommer til at løbe op i små 1,6 mio. kr. og er muliggjort af den positive udvikling banen er inde i.

Vores dygtige banefolk har her i det sene efterår arbejdet med at nedrive den gamle og udtjente toiletbygning i forlængelse af legepladsen ved Vaskehuset. Ligeledes er de gamle fliser fjernet, så i det tidlige forår kan så græs og etablere et grønt parklignende område med faciliteter til børnefamilier og til brug for vores nye hesteejerlounge, der dermed kommer tættere på staldterrænet.

Også det store beplantede areal ved indgangspartiet får en overhaling i starten af 2024, så det fremstår mere indbydende med et større græsareal.

Projekt moderne stalde skrider frem, om end ikke i samme tempo, som vi kunne ønske. Primo november fik vi besked af den tilknyttede byggerådgiver om, at Odense Kommune har meddelt, at staldbyggeriet kan ligge indenfor den nuværende lokalplanramme. Det har desværre taget overraskende langt tid og betyder, at selve miljøsagsbehandlingen først er startet op primo november. Det er endnu for tidligt at sige, hvornår der kan ventes en endelig afklaring i forhold til miljøsagsbehandlingen, men realistisk er det nok tidligst i februar.

Tidligere på året fik også selve løbsovalen en ordentlig overhaling. Banens beskaffenhed led under, at vi i en længere periode ikke kunne få leveret skærver af den kvalitet, vi så gerne vil kunne tilbyde de aktive. Det tog vi senere konsekvensen af ved at udskifte hele banebelægningen. En omkostningstung affære, men tilbagemeldingen fra de aktive har været særdeles positiv. Det samme gælder det faktum, at der i år også er brugt ekstra ressourcer på banepleje for at sikre aktive endnu bedre træningsforhold.

Værd at bemærke….

Fyens Væddeløbsbane har fået ny forpagtere af Café Vaskehuset i brødrene Lund, der har fået en god start og er blevet taget godt imod af aktive og øvrige gæster. Jesper og Søren har spændende planer for den videre udvikling af vaskehuset til glæde for alle besøgende. Samtidig tog vi afsked med Gitte Hyldgaard, som vi skylder en stor tak for hendes engagerede indsats med at drive staldcaféen igennem en svær periode med først corona og siden økonomisk samfundskrise.

Der er lanceret en ny og mere moderne hjemmeside, der er langt mere billedbåren og med fokus på salg. Der er stadig behov for enkelte tilretninger, men overordnet set er vi super tilfredse med at have en hjemmeside, der understøtter kunderejsen og vores nye visuelle identitet.

Royal Unibrew/Albani er tilbage som hovedsponsor på en 5-årig aftale med ikræfttrædelse fra årsskiftet. Aftalen afspejler at Fyens Væddeløbsbane igennem de senere år er blevet en langt mere attraktiv kommerciel og strategisk samarbejdspartner. Vi hilser det lokale bryg velkommen tilbage i hanerne.

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 2. marts, hvor vi afvikler årets championatsfest i Restaurant Equi. Der udsendes mere info i januar.

Et sidste ord – næsten da

Afslutningsvis vil jeg gerne på et personligt plan rette en kæmpe tak for de 3 år og 4 måneder, jeg har haft fornøjelsen af at stå i spidsen for FVB.

Det har været hårdt arbejde og krævet afsavn fra familien, men når jeg ser tilbage på, hvordan det i samarbejde med øvrige ansatte, bestyrelse, erhvervsnetværk, tilknyttede foreninger, forpagtere, samarbejdspartnere og aktive er lykkes at flytte banen, står jeg tilbage med følelsen af, at det har været det hele værd. Jeg glæder mig over, at jeg i mit nye virke som kommerciel direktør i Dansk Hestevæddeløb bliver tæt samarbejdspartner med Fyens Væddeløbsbane og at jeg forhåbentlig kan bidrage til den fortsatte positive udvikling.

Det er ingen hemmelighed, at jeg netop tror nøglen til at løfte hestevæddeløbssporten til nye højder ligger i, at vi anskuer den samlede landsdækkende sport som en helhed, hvor vi udnytter stordriftsfordele med respekt for den lokale forankring.

Selv om jeg fratræder på Fyens Væddeløbsbane med udgangen af december, bliver det ikke et endegyldigt farvel. Der ligger en aftale mellem FVB og Dansk Hestevæddeløb om, at jeg assisterer banen i en overgangsperiode indtil der er fundet den rette afløser.

Tilbage er der bare at ønske alle omkring Fyens Væddeløbsbane en glædelig jul og godt nytår.